Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Właściwości alkoholi
Wzór Nazwa Mmol gęstość t.top t.wrz Model Uwagi
CH3OH metanol 32,04 0,7866 -97,7 64,65 metanol trująca, bezbarwna ciecz, zapach zbliżony do etanolu
CH3CH2OH etanol 46,07 0,7851 -114,1 78,3 etanol bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu
CH3CH2CH2OH 1-propanol 60,1 0,7995 -126,2 97,5 1-propanol bzb. ciecz, zapach zliżony do etanolu
CH3CHOHCH3 2-propanol 60,1 0,781 -88 82,3 2-propanol bzb. ciecz, zapach zliżony do etanolu i eteru
CH3CH2CH2CH2OH 1-butanol 74,12 0,8057 -88,6 117,7 1-butanol nieprzyjemny zapach
CH3CH2CHOHCH3 2-butanol, sec-butanol 74,12 0,8036 -95,8 99,5 2-butanol racemat t.topn. --8,4
CH3CH(CH3)CH3OH 2-metylo-1-propanol, izobutanol 74,12 0,798 -108 107,8 izobutanol
(CH3)3COH alkohol tert-butylowy 74,12 0,7812 25,8 82,4 alkohol tert-butylowy tert-butanol
CH3(CH2)3CH2OH 1-pentanol 88,15 0,8108 -77,6 138 1-pentanol charakterystyczny zapach
(CH3)2CHCH2CH2OH 3-metylo-1-propanol, izopentanol 88,15 0,807 -117,2 131 izopentanol charakterystyczny, nieprzyjemny zapach
CH3(CH2)4CH2OH heksanol 102,18 0,8153 -44,6 157,3 heksanol
CH3(CH2)5CH2OH heptanol 116,2 0,817 -32,8 176,3 heptanol
CH3(CH2)6CH2OH oktanol 130,23 0,817 -16,7 195,2 oktanol przenikliwy, aromatyczny zapach
CH3(CH2)7CH2OH nonanol 144,26 0,824 -5,5 213,5 nonanol
CH3(CH2)8CH2OH dekanol 158,28 0,8263 6,9 231 dekanol oleista ciecz o nieprzyjemnym zapachu
CH3(CH2)10CH2OH dodekanol 186,32 0,831 23,5 259 dodekanol bezbarwne kryształy o nieprzyjemnym zapachu "much"
C17H35CH2OH oktadekanol, alkohol stearylowy 270,5 0,815c 58 336 alkohol stearylowy białe kryształy praktycznie bezwonne
C5H9OH cyklopentanol 86,13 0,948 -19 141 cyklopentanol oleista ciecz
C6H11OH cykloheksanol 100,16 0,968 25,9 161,8 cykloheksanol
CH2=CHCH2OH alkohol allilowy 58,08 0,848 -99 97,1 alkohol allilowy bezbarwna ciecz o zapachu czosnku
CH≡C≡CH2OH alkohol propargilowy 56,06 0,971 -17 114 alkohol propargilowy
C6H5CH2OH alkohol benzylowy 108,14 1,042 -15,3 205,2 alkohol benzylowy
(C6H5)2CHOH difenylometanol 184,24 * 68 298 difenylometanol
(C6H5)3COH trifenylometanol, alkohol tritylowy 260,34 1,2 164 380 trifenylometanol reaktywna grupa OH
ClCH2CH2OH 2-chloroetanol 80,51 1,202 -67,5 128,6 2-chloroetanol
NCCH2CH2OH 2-cyjanoetanol 71,08 1,04 -46 220 2-cyjanoetanol
CH3OCH2CH2OH 2-metoksyetanol 76,1 0,975 -85,1 124,6 2-metoksyetanol
NH2CH2CH2OH 2-aminoetanol, etanoloamina 61,08 1,012 10,5 170,5 etanoloamina
(HOCH2CH2)2NH dietanoloamina 105,14 1,09 28 268,4 dietanoloamina
(HOCH2CH2)3N trietanoloamina 149,2 1,12 21,6 335,4 trietanoloamina
CCl3CH2OH 2,2,2-trichloroetanol 149,37 1,552 18 150r 2,2,2-trichloroetanol
CF3CH2OH 2,2,2-trifluoroetanol 100,04 1,3834 -43,5 73,8 2,2,2-trifluoroetanol dość silny kwas
(CF3)2CHOH heksafluoroizopropanol 168,04 1,596 -3,2 58,2 heksafluoroizopropanol dość silny kwas
C6H5COCH(OH)C6H5 benzoina 212,25 1,31 135 344 benzoina
HOCH2CH2OH 1,2-etanodiol, glikol etylenowy 62,07 1,11 -12,3 197,3 glikol etylenowy
CH3CHOHCH2OH glikol propylenowy 76,1 1,036 -60 187,6 glikol propylenowy
(HOCH2CH2)2O glikol dietylenowy 103,12 1,113 -6,5 244,8 glikol dietylenowy
HOCH2CHOHCH2OH gliceryna, glicerol 92,09 1,258 18,2 290r glicerol
C(CH2OH)4 pentaerytryt 136,15 1,4 265 276 pentaerytryt
C6H6(OH)6 1,2,3,4,5,6-cykloheksanoheksaol 180,16 1,752 240 * 1,2,3,4,5,6-cykloheksanokehsaol d1-inozyt (jeden z enancjomerów)
  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg