Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Pierwiastki są różnie rozpowszechnione w różnych środowiskach. We Wszechświecie występuje dość uniwersalny i dość równomierny ich rozkład podczas, gdy w mniejszych środowiskach ich skład w różnym stopniu odbiega od normy. Na Ziemi mamy całkowicie inne ilości pierwiastków występujących we Wszechświecie chociażby ze względu na specyficzne warunki podyktowane otoczeniem. Poniżej prezentuję kilka przykładowych środowisk i udział % pierwiastków.

1. Układ Słoneczny (tylko nieznacznie różni się składem od Wszechświata)

Pierwiastek % mas.

Wodór H 74,4
Hel He 23,7
Tlen O 0,87
Węgiel C 0,39
Neon Ne 0,206
Żelazo Fe 0,136
Azot N 0,087
Krzem Si 0,0761
Magnez Mg 0,0705
Siarka S 0,0448
Argon Ar 0,0113
Nikiel Ni 0,00784
Wapń Ca 0,00664
Glin Al 0,0062
Sód Na 0,00355
Chrom Cr 0,00189
Mangan Mn 0,00142
Fosfor P 0,000873
Chlor Cl 0,000504
Potas K 0,0004
Kobalt Co 0,00036
Tytan Ti 0,000312
Cynk Zn 0,000223
Miedź Cu 0,0000885
Fluor F 0,0000434
Wanad V 0,0000407
German Ge 0,0000223
Selen Se 0,0000133
Krypton Kr 0,0000087

2. Ziemia jako całość

Ziemia
Pierwiastek % mas.
Żelazo Fe 32,07

Tlen O 30,12
Krzem Si 15,12
Magnez Mg 13,9
Siarka S 2,92
Nikiel Ni 1,82
Wapń Ca 1,54
Glin Al 1,41
Chrom Cr 0,41
Fosfor P 0,19
Sód Na 0,12
Tytan Ti 0,08
Mangan Mn 0,08
Potas K 0,02

3. Skorupa ziemska

Skorupa ziemska
Pierwiastek % mas.

Tlen O 46,1
Krzem Si 28,2
Glin Al 8,23
Żelazo Fe 5,63
Wapń Ca 4,15
Sód Na 2,36
Magnez Mg 2,33
Potas K 2,09
Tytan Ti 0,56
Wodór H 0,14
Fosfor P 0,105
Mangan Mn 0,095
Fluor F 0,058
Bar Ba 0,042
Stront Sr 0,037
Siarka S 0,035
Węgiel C 0,02
Cyrkon Zr 0,016
Chlor Cl 0,014
Wanad V 0,012
Chrom Cr 0,01
Rubid Rb 0,009
Nikiel Ni 0,008

4. Organizm człowieka

Organizm człowieka
Pierwiastek % mas.

Tlen O 62,8
Węgiel C 19,37
Wodór H 9,31
Azot N 5,14
Wapń Ca 1,38
Siarka S 0,64
Fosfor P 0,63
Sód Na 0,26
Potas K 0,22
Chlor Cl 0,18
Magnez Mg 0,04
Żelazo Fe 0,005
Krzem Si 0,004
Cynk Zn 0,0025
Rubid Rb 0,0009
Fluor F 0,0005
Miedź Cu 0,0004
Stront Sr 0,0004
Brom Br 0,0002
Cyna Sn 0,0002
Mangan Mn 0,0001
Jod I 0,0001
Glin Al 0,00005
Ołów Pb 0,00005
Bar Ba 0,00003
Molibden Mo 0,00002
Bor B 0,00002
Selen Se 0,00002
Chrom Cr 0,00002
Arsen As 0,00001
Wanad V 0,00001
Nikiel Ni 0,00001
Lit Li 0,000003
Kobalt Co 0,000002
Mangan Mn 0,000002
  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg